Skriv ut den här sidan

Rehab City Logopedmottagning

Rehab City Logopedmottagning vänder sig till vuxna som har en neurologisk sjukdom eller skada.

Rehab City Logopedmottagning ger insatser kring afasi, dysartri och dysfagi – det vill säga svårigheter med språk, tal, röst och sväljning.

Insatsen kan handla om:

• utredning och diagnos
• rådgivning och behandling
• utprovning av hjälpmedel
• stöd till närstående
• handledning till personal

Hos oss möter du kompetens, erfarenhet och lyhördhet. Dina egna val, behov och resurser står alltid i centrum.

Kontakten sker i våra lokaler på Sabbatsbergs sjukhus eller, vid behov, i ditt hem.

Rehab City är en del av Stockholms läns landsting och tillämpar landstingets taxa för besöksavgifter (just nu 100 kr vid besök på mottagning). Högkostnadskort/frikort gäller.

För att komma till oss behöver du en remiss från logoped eller läkare.
Ring gärna om du har frågor!