Skriv ut den här sidan

Stress-skola

Vår stress-skola enligt KBT leds av sjukgymnast med psykoterapeutexamen.

Den här insatsen riktar sig till patienter som har problem med stress och som är eller riskerar att bli sjukskrivna. 

Innehållet i gruppbehandlingen bygger på KBT - vetenskaplig kunskap om hur människan tänker, känner och beter sig. Programmet tar bland annat upp tekniker för att ändra vanor och livsmönster, hantera stress samt hur man genom sätt att tänka kan påverka sina känslor och sitt beteende.
OMFATTNING
Gruppbehandlingen omfattar 8 tillfällen, varje tillfälle är 2 timmar långt. Behandlingen pågår under ca 2 månader, alltså ungefär 1 gång per vecka.