Skriv ut den här sidan

Bassängträning i grupp

Deltagaren får efter bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut ett individuellt anpassat träningsprogram. Alla diagnoser är välkomna. 

Kriterier för att kunna delta:

  • Kunna ta sig i och ur bassängen via stege och i övrigt kunna förflytta sig självständigt utan större fallrisk.
  • Ej vara svårt hjärtsjuk.
  • Ej ha sår.
  • Ej ha MRSA eller dylikt.
  • Ej ha besvär med inkontinens.

För mer information/anmälan kontakta:

Ika Hidemark, leg sjukgymnast: 08- 1234 20 06

Sara Hardeström, leg sjukgymnast: 08-1234 20 08