Skriv ut den här sidan

Feldenkraispedagog

Feldenkraismetoden passar dig som vill öka din medvetenhet om dina vanerörelser.

Feldenkraismetoden passar dig som vill öka din medvetenhet om dina vanerörelser och på sikt optimera ditt rörelsemönster och hållning i balans för att du ska kunna röra dig med större lätthet, flexibilitet och koordination. 

När du förändrar ditt rörelsemönster, medvetandegörs du om dina andra mönster, t ex hur du tänker, känner och upplever omvärlden. Du får då möjlighet att agera på ett nytt sätt i olika situationer dvs. påbörja en kognitiv beteendeförändring. 

Metoden leder dessutom till reducerade ansträngningar som minskar förslitning och onödig värk i leder och muskler och du kan känna dig lugnare, mindre stressad och få en ökad säkerhet. Med feldenkraismetoden påbörjar du en utvecklingsprocess som på sikt förändrar din självbild.