Fallprevention

Är du över 65 år och har fallit under det senaste året? Vi har fallpreventions- och balansgrupper hos oss. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fallprevention

Balansgrupp