Skriv ut den här sidan

Lämna återbud

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket.

Telefonnummer:

08-1234 20 00 och tryck knappval 1 (lämna återbud). Du kan ringa hela dygnet.

Besök som inte blivit avbokade i tid faktureras med gällande patientavgift. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden har hunnit gå.

Du kan även avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster